News

L.E.S.A. AGENCY NOTICE - 19th May 2022


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the general public that the following vehicle/s have been removed by virtue of Article 3, Article 7 (1)(2) and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall dispose of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

All the listed vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal Barrani, Zejtun.
Their owners are asked to present all the necessary documentation at LESA in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.

AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A. - 19 ta` Mejju 2022


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa / Ingombru mizmumin gol bitha, Zejtun.


Il Kap Ezekuttiv ta L Agenzija L.E.S.A. jgharraf lill publiku li l vetturi msemmija hawn that ingabru ghall finijiet tal-Artikoli 3, 7 (1) u (2), u 8 (1) Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tnehhija ta Vetturi bil Mutur u Ogetti ta` Ingombru).

Il Kap Ezekuttiv għandhu jiddisponi minn dawn il vetturi bil mutur meta dawn ma jittehdux lura mis sidien legittimi taghhom wara li jkunu thallsu l arretrati u multi KOLLHA fi zmien HMISTAX il jum minn din l pubblikazzjoni.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista jinsabu mizmuma fil bitha ta ROC-A-GO fi Triq tal Barrani , Zejtun.
Is-Sidien huma mitluba biex jiprezentaw id dokumenti kollha neccesarji lil-Aġenzija LESA sabiex jkunu jistghu jiehdu lura l vetturi taghhom.

Ghal aktar informazzjoni din ghandha tinkiseb mill Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat Telefon 21320202.
L.E.S.A. AGENCY NOTICE - 1st Feb 2022


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the general public that the following vehicle/s have been removed by virtue of Article 3, Article 7 (1)(2) and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall dispose of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

All the listed vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal Barrani, Zejtun.
Their owners are asked to present all the necessary documentation at LESA in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.

AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A. - 1 ta` Frar 2022


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa / Ingombru mizmumin gol bitha, Zejtun.


Il Kap Ezekuttiv ta L Agenzija L.E.S.A. jgharraf lill publiku li l vetturi msemmija hawn that ingabru ghall finijiet tal-Artikoli 3, 7 (1) u (2), u 8 (1) Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tnehhija ta Vetturi bil Mutur u Ogetti ta` Ingombru).

Il Kap Ezekuttiv għandhu jiddisponi minn dawn il vetturi bil mutur meta dawn ma jittehdux lura mis sidien legittimi taghhom wara li jkunu thallsu l arretrati u multi KOLLHA fi zmien HMISTAX il jum minn din l pubblikazzjoni.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista jinsabu mizmuma fil bitha ta ROC-A-GO fi Triq tal Barrani , Zejtun.
Is-Sidien huma mitluba biex jiprezentaw id dokumenti kollha neccesarji lil-Aġenzija LESA sabiex jkunu jistghu jiehdu lura l vetturi taghhom.

Ghal aktar informazzjoni din ghandha tinkiseb mill Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat Telefon 21320202.L.E.S.A. AGENCY NOTICE - 12th October 2021


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the general public that the following vehicle/s have been removed by virtue of Article 3, Article 7 (1)(2) and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall dispose of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

All the listed vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal Barrani, Zejtun.
Their owners are asked to present all the necessary documentation at LESA in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.


AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A. - 12 ta` Ottubru 2021


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa / Ingombru mizmumin gol bitha, Zejtun.


Il Kap Ezekuttiv ta L Agenzija L.E.S.A. jgharraf lill publiku li l vetturi msemmija hawn that ingabru ghall finijiet tal-Artikoli 3, 7 (1) u (2), u 8 (1) Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tnehhija ta Vetturi bil Mutur u Ogetti ta` Ingombru).

Il Kap Ezekuttiv għandhu jiddisponi minn dawn il vetturi bil mutur meta dawn ma jittehdux lura mis sidien legittimi taghhom wara li jkunu thallsu l arretrati u multi KOLLHA fi zmien HMISTAX il jum minn din l pubblikazzjoni.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista jinsabu mizmuma fil bitha ta ROC-A-GO fi Triq tal Barrani , Zejtun. Is-Sidien huma mitluba biex jiprezentaw id dokumenti kollha neccesarji lil-Aġenzija LESA sabiex jkunu jistghu jiehdu lura l vetturi taghhom.

Ghal aktar informazzjoni din ghandha tinkiseb mill Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat Telefon 21320202.L.E.S.A. AGENCY NOTICE - 20th Septebmber 2021


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the General Public that the following vehicle/s have been removed by virtue of Article 3, Article 7 (1) (2), and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall dispose of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

All the listed vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal-Barrani, Zejtun.

Their owners are asked to present all the necessary documentation at LESA in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.


AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A. - 20 ta` Settembru 2021


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa/ Ingombru miżmumin ġol-bitħa, Żejtun.


Il-Kap Eżekuttiv ta’ L-Aġenzija L.E.S.A. jgħarraf lill-publiku li l vetturi msemmija hawn taħt inġabru għal finijiet tal-Artikoli 3, 7 (1) u (2), u 8 (1) ta’ Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tneħħija ta’ Vetturi bil Mutur u Oġġetti ta` Ingombru).

Il-Kap Eżekuttiv ser jiddisponi minn dawn il vetturi bil-mutur meta dawn ma jitteħdux lura mis sidien leġittimi tagħhom wara li jkunu tħallsu l-arretrati u multi KOLLHA fi żmien HMISTAX-il jum minn din il-pubblikazzjoni.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista jinsabu miżmuma fil-bitħa ta’ ROC-A-GO fi Triq tal-Barrani, Żejtun.

Is-Sidien huma mitluba biex jipreżentaw id-dokumenti kollha neccesarji lil-Aġenzija LESA sabiex jkunu jistgħu jieħdu lura l vetturi tagħhom.

Aktar informazzjoni tista tinkiseb mill-Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat-telefon 21320202.L.E.S.A. AGENCY NOTICE - 2 September 2021


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the General Public that the following vehicle/s have been removed by virtue of Article 3, Article 7 (1) (2), and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall dispose of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

All the listed vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal-Barrani, Zejtun.

Their owners are asked to present all the necessary documentation at LESA in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.

AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A. - 2 ta` Settembru 2021


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa / Ingombru mizmumin gol bitha, Zejtun.

Il Kap Ezekuttiv ta L Agenzija L.E.S.A. jgharraf lill publiku li l vetturi msemmija hawn that ingabru ghall finijiet tal Artikoli 3 (1) u 8 (1) Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tnehhija ta Vetturi bil Mutur u Ogetti ta` Ingombru).

Il Kap Ezekuttiv ghandhu jiddisponi minn dawn il vetturi bil mutur meta dawn ma jittehdux lura mis sidien legittimi taghhom wara li jkunu thallsu l arretrati u multi KOLLHA mat Transport Malta / LESA fi zmien HMISTAX il jum minn din l pubblikazzjoni.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista jinsabu miżmuma fil-bitħa ta` ROC-A-GO fi Triq tal-Barrani, Żejtun.

Is-Sidien huma mitluba biex jipreżentaw id-dokumenti kollha neccesarji lil-Aġenzija LESA sabiex jkunu jistgħu jieħdu lura l vetturi tagħhom.

Aktar informazzjoni tista tinkiseb mill-Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat-telefon 21320202.


L.E.S.A. AGENCY NOTICE - 15 April 2021


Impounded vehicles with Status of Abandoned / Derelict / Encumbrance held at the compound, Zejtun.


The C.E.O., for The Local Enforcement System Agency, notifies the general public that the following vehicles have been removed by virtue of Article 3 (1), and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

The C.E.O. shall order the sale of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid ALL due arrears with Transport Malta / LESA, within FIFTEEN days from the publication of this notice of removal.

AVVIZ TA`L-AGENZIJA L.E.S.A. - 15 ta ` April 2021


Vetturi bi Status Ta` Abbandun / Mitluqa / Ingombru mizmumin gol bitha, Zejtun.

Il Kap Ezekuttiv ta L Agenzija L.E.S.A. jgharraf lill publiku li l vetturi msemmija hawn that ingabru ghall finijiet tal Artikoli 3 (1) u 8 (1) Legiszlazzjoni Sussidjarja 65.13 (Regolamenti dwar Ikklampjar u Tnehhija ta Vetturi bil Mutur u Ogetti ta` Ingombru).

Il Kap Ezekuttiv ghandhu jordna l bejgh ta dawn il vetturi bil mutur meta dawn ma jittehdux lura mis sidien legittimi taghhom wara li jkunu thallsu l arretrati u multi KOLLHA mat Transport Malta / LESA fi zmien HMISTAX il jum minn din l pubblikazzjoni.


All the above vehicles are being kept at ROC-A-GO yard in Triq tal Barrani, Zejtun.
Their owners are asked to present all the necessary documentation in order to retrieve their vehicle/s.

Further information can be obtained from L.E.S.A. Agency, 246 Triq Mater Boni Consili, Fgura, Telephone number 21320202.

Dawn il-vetturi elenkati fil-lista jinsabu mizmuma fil bitha ta ROC-A-GO fi Triq tal Barrani , Zejtun. Is-Sidien huma mitluba biex jiprezentaw id dokumenti kollha neccesarji sabiex jkunu jistghu jiehdu lura l vetturi taghhom.

Ghal aktar informazzjoni din ghandha tinkiseb mill Agenzija L.E.S.A., 246, Triq Mater Boni Consili, Fgura, numru tat Telefon 21320202.